Wederom hebben we een nieuwe Sepcom stationaire mestscheidingsinstallatie geinstalleerd bij een melkveebedrijf. Dit systeem zal toegepast worden om de dikke fractie uit de mest te scheiden van de dunne fractie. De dunne fractie wordt vervolgens weer terug de put in geloost. Het droge residu wat overblijft gaat men vervolgens gebruiken als comfortaal boxenstrooisel voor de koeien. Deze werkwijze wordt ook wel Biobedding genoemd. Kijk voor meer informatie op www.sepcom.nl. 

2013-01-31 14.19.58 (1)

2013-01-31 15.44.38 (1)


Archief